บทกวีต่อต้าน

By เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000063224

Advertisements

ต่อต้านการแก้รัฐธรรมนูนเพื่อทักษิณและพวกพ้อง

ต่อต้านการแก้รัฐธรรมนูนเพื่อทักษิณและพวกพ้อง

สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูนเพื่อคนไทยโดยแท้จริง

ไม่กินข้าว ช่วยแก้ Jet lag

Ref: http://health.yahoo.com/news/reuters/brain_clock_dc.html

ผลการศึกษาของ U.S. researchers รายงาน

“A period of fasting with no food at all for about 16 hours is enough to engage this new clock,” said Dr. Clifford Saper of Harvard Medical School, whose study appears in the journal Science.

การอดอาหารเป็นเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง ทำให้ร่างกายปรับเวลาได้ (body clock)
ข้อควรระวัง

“If you don’t wake them up they will starve to death,” Saper said.

สงสัยถ้าเดินทางช่วงนี้จะต้องมีหลายคนอดข้าวแน่ๆ….but not me. 555

ให้วางมันเสีย

http://www.vimokkhadhamma.com/dhamma/aj_kao/book01-2.php

จิตไม่มีตนมีตัว จิตเหมือนวอก (ลิง) นี่แหละ แล้วแต่มันจะไป บังคับบัญชามันไม่ได้ แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง บอกไม่ได้ ไหว้ไม่ฟัง เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าให้วางมันเสีย อย่าไปยึดถือมัน ก็จิตนั้นแหละมันถือว่าตัวกู

Then how can I “วางมัน”? I’m holding it.

Freedom and flag

Today I asked my America friend. “You have a freedom. Can you burn a flag?

He paused for a second… “Yes, you can do that. But it doesn’t mean you should do that.”

I said.. “Aha. That action (and other actions) will disrespect others.” “You might be charged for lid a fire in a building.”